...... โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ....ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 252 หมู่ 11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-242307 www.pisanschool.ac.th อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม....

ผลงานสถานศึกษา
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
รูปภาพอาคารเรียน
รูปบุคลากร 2566
 
 
 

นายดำรง ศิริมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวบัวไข บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
 โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านบะแค
อบจ.ขอนเเก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สพม.25
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 16/05/2562

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดนท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดนท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสมโภชน์ ไชยธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 30-31 มกราคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ และงานแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปี 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดย นายดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ และคณะครูร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนคุณภาพ ครูชนกนาถ ประสมทอง, ครูณัฐพัชร์ งานไว โดยรับการนิเทศจาก นางสาววรรณภา สมตา ศึกษานิเทศกิ์, นางสาวทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ ศึกษานิเทศก์
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน "กิจกรรมวันคริสต์มาส" วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วม"กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่และกิจกรรมคิสต์มาส" ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ พร้อมคณะครูและนักเรียน "เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน" ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีผูกเสี่ยว ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 วันนพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "พิศาลเกมส์" ครั้งที่ 26" โดยมีนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด, นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นำโดยนายดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูงขอนแก่น, การท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น,โรงเรียนชุมแพบริบาล และกิจกรรมจากปั้มน้ำมัน PT ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ร่วมต้อนรับ นายดำรง ศิริมาลา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 งานแนะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมีครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ครูณรงศักดิ์ มาทะวงษ์, ครูบุษบง ศรีสุภา, ครูสายยนต์ สิงหศรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต (กิจกรรมอำลาบูชาครู) โดยมีครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ครูณรงศักดิ์ มาทะวงษ์, ครูบุษบง ศรีสุภา, ครูสายยนต์ สิงหศรี ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 14-15 กันยายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัด "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จังหวัดหนองคาย วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ, ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ และคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลธัญรักษ์และโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
8 กันยายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพิศาลนำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู เข้าร่วมสังเกตเปิดชั้นเรียนร่วมกับ นางสาวทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมเปิดชั้นเรียน ครูจีรวัชร์ หลานวงศ์, ครูสุภาพ ดวงแก้วมณี, ครูจิตรลดา เตโพธิ์, ครูเสาวลักษณ์ พิศนุย และ ครูละอองแข มาทะวงษ์
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ และคณะครู ร่วมโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทย วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ยินดีต้อนรับคุณครูกษิรา คำญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคุณครูชนกนาถ ประสมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นำโดยท่านนากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยานำโดย ท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการวัยรุ่นพิศาลปุณณวิทยา ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครูและศิษย์เก่าได้ร่วมกันแห่ต้นผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คืนสู่เหย้าชาวพิศาล โดยมีนายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เป็นประธานในพิธี วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแห่ต้นผ้าป่าสามัคคีของนักเรียนศิษย์ปัจจุบันแต่ละห้องเรียนเพื่อมอบให้กับโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนนักเรียนดีศรีพิศาลเนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียน จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดำเนินการโครงการวันสุทรภู่-วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ พร้อมด้วยคณะครูและศิษย์เก่า ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมงานผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 30 ปี คืนสู่เหย้าชาวพิศาลฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลนำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพิศาลนำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และนักเรียนร่วมกันเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าอรัญญาวาสี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ เจริญชัย ล่ามสมบัติ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดย ศึกษานิเทศก์ทิวาภรณ์ สุกุมาลย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ เจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทำการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ เจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ เจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่า ประชุมคืนสู่เหย้าโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ มอบเกียรติบัตรแก่ "คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565"
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-10 และ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับการนิเทศจาก นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์ โดยมีท่านผู้อำนวยการนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการนางสาวบัวไข บุญอนันต์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ติดตามนักเรียนโครงการอ่านออกเขียนได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสืออุทยานธรณีขอนแก่น วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดย นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" และรับเกียรติบัตร ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รองผู้อำนวยการบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทดสอบวิชาพิเศษ (สูทกรรม) ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
การประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สบ.อบจ.ขก.) ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 11 มกราคม 2566 วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้ารับการประเมินผล ติดตามผล โดยคณะกรรมการติดตามผล ประเมินผล การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 วันศุกร์ ที่ 23 ธค 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาได้จัดกิจกรรมวัน christmas ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้ารับการประเมินผล ติดตามผล โดยคณะอนุกรรมการติดตามผล ประเมินผล การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย มาตรฐานวไปและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (PA) ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูมโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน"พิศาลเกมส์"ครั้งที่ 25 โดยมี ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธายในพิธีเปิดนำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีปีการศึกษา2565 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินโครงการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ศึกษานิเทศก์ ศิริกุล ทัพซ้าย กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สะอาด เกิดบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยผู้อำนวยการเจริญชัย ล่ามสมบัติ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร “การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ PA” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นำโดยอาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล และดร.กชภัชร์ สงวนเครือ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำโดยนายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดงาน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
วันเฉลิม วันสุนทรภู่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิศาล​ปุ​ณ​ณ​วิทยา​ นำโดย​ นางสาวบัวไข​ บุญอนันต์​ รองผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ ปฏิบัติ​ราชการ​แทน​ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​พิศาล​ปุ​ณ​ณ​วิทยา วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ก.ค.65 ครูพณิณญา นาตาแสง และครูจุฑาทิพย์ ชุมนุมนำนักเรียนม.6 จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพยาบาล ม.คริสเตียน ร่วมกับอบจ.ขอนแก่น ณ หอประชุมอบจ.ขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนและพิจารณาให้คะแนน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายก อบต. บ้านหว้าเป็นประธานเปิดโครงการ stop teen mom การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 1กรกฏาคม 2565 คุณครูสุวัฒน์ นอระศรีและคุณครูวัฒนา มีศิลป์ ได้นำกองลูกเสือโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิฌาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกอบต.บ้านหว้า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมเรื่องวัยรุ่นกับการป้องกันสิ่งเสพติดและอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดย สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานนิเทศติดตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสายยนต์ สิงหศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

วันที่ 3 เมษายน 2565โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดย นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำชั้น เพื่อพบปะ พูดคุยและรับข้อมูลข่าวสารจากคุณครูประจำชั้น
ลิ้งค์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ม.1 https://line.me/R/ti/g/56pRrjA5Rk
ลิ้งค์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ม.4 https://line.me/R/ti/g/foKxwUYW1G
ประกาศ การมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวบัวไข บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
26 มีนาคม 2565 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยสิบตรีทนงศักดิ์ ชาญรบ คุณครูฝ่ายปกครอง หัวหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ได้เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และป้าย เพื่อแสดงว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ณ โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนพิศาลปุณวิทยา ร่วมโครงการ STEM Professional Academy เพื่อพัฒนาครู ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
   


 


จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน2565

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม2565


จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน2565
 


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

 

 

 
 

ดาวน์โหลด คลิกหรือสแกน QR cord

 
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ยาม เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ลงวันที่ 6 มี.ค. 2567 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ลงวันที่ 8 พ.ย. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศผู้ผ่านการสอบสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ลงวันที่ 23 พ.ย. 2566

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป ลงวันที่ 26 พ.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ลงวันที่ 1 มิ.ย 2563

ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกการงานอาชีพ ลงวันที่ 3 เม.ษ 2563
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2562
ประกาศโรงเรียนพิศาปุณณวิทยา เรื่องรับสมัครครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2562
 
 
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 (วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน) ตามโครงการระบบบริหารงานฝ่ายงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ตามโครงการระบบบริหารงานฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ตามโครงการระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช้ารถตู้ (รถตู้ที่นั่ง 12 นั่ง ทะเบียน ฮร8314) ตามโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์เอกสาร) ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการกีฬาสีภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่ารถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการพัฒนาระบบประบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567) ตามภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะคัดเลือกตำแหน่ง ครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะ จ้างเหมาตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.66-31 มี.ค.67 งบประมาณปี 2567
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ อก.042-51-00006 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/05/2564 ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
7/05/2564 ประกาศโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เรื่อง สรรหาบุคคลจ้างเหมาบริการในการอาหารกลางวัน
14/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส วัสดุในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงชุดรำวงมาตรฐานและชุดแดนจ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จ้างเช่าชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ) วันคริสต์มาส จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้และชุมนุมฝ่ายวิชาการ จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและฉลากผลิตภัณฑ์
29/10/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด (ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะตามโครงการค่าใช้จ่ายซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาระบบทะเบียน-วัดผล และประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา
29/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพะเจาะจง
20/08/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกีฬาสีในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโครงการเผยแพร่งานสถานศึกษาสู่ชุมชน(งานประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแนะแนวสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนและโครงการอย่าเป็นระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์คัดเลือกพนังงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอก คณิตศาสตร์
29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์นำเสนองาน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด(ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน โดยวิธีเพาะเจาะจง
24/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเพาะเจาะจง
12/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำกระบะสแตนเลสทดลองการไหลของกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชน(กิจกรรมวันสุนทรภู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาครูในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิทยากร โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะการคิดโดยเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมในการใช้งานห้องสมุดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนางานระบบทะเบียน-วัดผลและประเมินผลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ผู้วิจัย นายดำรง ศิริมาลา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย  :  2566
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ผู้วิจัย นายดำรง ศิริมาลา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย  :  2565

ชื่อเรื่อง :   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง High - Impact  Practice : HIP เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้วิจัย  :  สุลัดดา  สุริยะศรีหน่วยงาน   :   โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย     :   2565

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Smart Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย  :  สุลัดดา  สุริยะศร โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 – 2565
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางอาทิยา ขาวประภา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางอาทิยา ขาวประภา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบคิดแก้ปัญหาอนาคตเพื่อส่งเสริมความ สามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา  2562 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล ปีที่วิจัย  ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเรื่อง  ขนมไทยจากสมุนไพรในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางมณเทียร  สุริยา โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย 2561

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชางานประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับรูปแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย มณเทียร  สุริยา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่วิจัย   2562

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ผู้จัดทำ : นางสายยนต์  สิงหศรี  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อำเภอเมืองขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่จัดทำ :   พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เรื่องสารและสมบัติของสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ผู้ศกษา นางสายยนต์  สิงหศรี โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง What do you want to be? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางวรางคณา  ดำเนตร ปีที่พิมพ์   2561

การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์(MIA) และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILLS INSTRUCTIONAL MODEL BY USING MIA AND CO-OPERATIVE LEARNING METHODS FOR GRADE 8 STUDENTS)  266 หน้า.ปี พ.ศ. 2562

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมพลังอำนาจเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Chevron Enjoy Science โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์
สถานศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปีที่พิมพ์  2561

เรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ผู้ศึกษา นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน      โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561